2x bags of JIANG MU YA-cook duck of herbal cuisine-free delivery

10.00

Benefits: Enriching the blood;improving Qi-life energy;tonify the kidney;Boosting blood circulation;Balance Yin and Yang.

ingredient:

DANG GUI 9g;HUANG QI 5g;GUI ZHI 9g;GAN CAO 6g; GOU QI 6g ; HONG ZAO 3g;

Category: