6 or 12 bottle of Xiang Sha Yang Wei Wan

72.00120.00

XIANG SHA YANG WEI WAN INGREDIENTS:

 1. BAI DOU KOU
 2. BAI ZHU
 3. BAN XIA(JIANG)
 4. CHEN PI
 5. DA ZAO
 6. FU LING
 7. GAN CAO(ZHI)
 8. HOU PU(JIANG)
 9. HUO XIANG
 10. MU XIANG
 11. SHA REN
 12. SHENG JIANG
 13. XIANG FU(ZHI)
 14. ZHI SHI

XIANG SHA YANG WEI WAN FUNCTION:

Regulates Qi in the Middle Jiao, Harmonizes the Stomach, Descends Stomach Qi, Drains Dampness, Transforms Phlegm, Eliminates Food Stagnation, Tonifies Spleen Qi

XIANG SHA YANG WEI WAN DOSAGE:

The doctor recommend: 2 tablets, 2 times a day, before/after meal (half hour)

Clear
SKU: N/A Category: