2 bottle of Du Huo Ji Sheng Tang Xin

30.00

DU HUO JI SHENG TANG XIN INGREDIENTS:

 1. BAI SHAO YAO
 2. CHUAN XIONG
 3. DANG GUI
 4. DU HUO
 5. DU ZHONG
 6. FANG FENG
 7. FU LING
 8. GAN CAO
 9. HUAI NIU XI
 10. QIN JIAO
 11. REN SHEN
 12. ROU GUI
 13. SANG JI SHENG
 14. SHU DI HUANG

DU HUO JI SHENG TANG XIN FUNCTION:

Expels wind-dampness, disperses painful obstruction, tonifys deficiency, strengthens Liver and Kidneys

DU HUO JI SHENG TANG XIN DOSAGE:

The doctor recommend: 2 tablets, 2 times a day, before/after meal (half hour)

Category: